גלריית מכסים של קופסאות ביקורת \ ניקוז

לפני -  מכסה של קופסת ביקורת סגור מפלסטיק
מכסה של קופסת ביקורת פתוח מפסיפס
אחרי -  מכסה של קופסת ביקורת סגור מפסיפס
לפני -   מכסה סגור של קופסת ביקורת רגיל
מכסה רגיל לקפסאות ביקורת מפלסטיק, מכסה מהפורצלן של הריצוף לקופסת ביקורת
אחרי -  מכסה סגור של קופסת ביקורת מגרניט פורצלן של הריצוף, ניתן לפתיחה 
לפני - מכסה רגיל של קופסה לניקוז מים ברצפת מקלחון
אחרי - מכסה של קופסה לניקוז מים של מקלחון מיוצר מהגרניט פורצלן של הרצפה
לפני - מכסה רגיל לניקוז מים ברצפת מקלחון
אחרי - מכסה לניקוז מים של מקלחון מיוצר מהגרניט פורצלן של הרצפה
מכסה לניקוז מים,סגור, משיש קיסר, ברצפת מקלחון
 מכסה לניקוז מים משיש קיסר בהשוואה למכסה רגיל, פתוחים, ברצפת מקלחון 
מכסה לניקוז מים משיש קיסר סגור בהשוואה למכסה פתוח רגיל, ברצפת מקלחון
מכסה של קופסאת ניקוז מים משיש קיסר, ברצפת מקלחון
לפני -  מכסה של קופסת ביקורת רגיל ברצפת חדר אמבטיה
אחרי - מכסה של קופסת ביקורת מגרניט פורצלן של הריצוף ברצפת חדר אמטיה
לפני - שני מכסים לקופסאת ביקורת רגילים, סגורים,  בסמוך לאסלה
אחרי - שני מכסים לקופסאות ביקורת סגורים מהגרניט פורצלן של הרצפה, סגורים, בסמוך לאסלה
לפני -  מכסה לניקוז מים רגיל ברצפת מקלחון
אחרי - מכסה לניקוז מים מגרניט פורצלן של ריצפת מקלחון


טלפון ליצירת קשר - 052-3909346